Sosyal

Kavramlar Sözlüğü sitesinden

Git ve: kullan, ara
Sosyal
Sosyal


1. Bir topluma ayrı ve müstakil bir varoluşa sahip olduğuna inanılan insan topluluğuna ilişkin olan.
2. Toplumu meydana getiren, bir toplum içinde yaşayan insanlar.
3. Toplum içinde yaşayan bireylerden meydana gelen katman, grup, sınıf, vb.
4. Toplumdaki bireylerin birbirleriyle olan ilişkileri.
5. Toplumdaki sınıfların birbirleriyle olan etkileşimleri.
6. Toplum içinde yaşayan insanların, maddi hayat koşullarını geliştirmeyi, tinsel ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan eylem ve faaliyetler için kullanılan sıfat.

Bu bağlamda, bir toplumda yaşayan iki ya da daha fazla sayıda insanın birbirleriyle girdiği, karşılıklı olarak devam ettirdiği kısa veya uzun süreli anlamlı etkileşimlere sosyal ilişki adı verilir. Yine, belli sayıda ortak özelliği olan, birtakım ortak ihtiyaçlarını karşılamak için bir araya gelmiş, bağımsız bir varoluşa veya kimliğe sahip bulunduklarının bilincine sahip, birtakım ortak kurallara göre birbirleriyle ilişki içinde bulunan bireyler kümesi veya toplumsal birim sosyal grup olarak tanımlanır. Aynı çerçeve içinde, ekonomik güçleri, toplum içindeki rol ve konumları, hayat tarzları birbirlerine benzer olan, ortak çıkarlara sahip insanlardan meydana gelen topluluğa sosyal sınıf adı verilmektedir. Yine, insan eyleminin failler arasındaki karşılıklı etkileşimi içeren alt sınıfı ya da sosyal grupların eylemi, sosyal eylem diye tanımlanır.

Kişisel araçlar