Solunum

Kavramlar Sözlüğü sitesinden

Git ve: kullan, ara
Solunum
Solunum


Canlılar, yaşamlarını devam ettirebilmek için sürekli enerji elde etmek zorundadır. Enerjiyi de ancak besin maddelerini yakarak yani daha küçük moleküllere parçalayarak elde eder. Canlıların besin maddelerini yakarak onlardan enerji elde etmelerine solunum denir. Bazı canlılar, hücrelerinde bulunan yapılar sayesinde ortamda da oksijen varsa besinleri CO2 ve H2O'ya kadar yakabilirler. Oksijen kullanmayan canlılar ise glikoz molekülünü ancak pürivata kadar yakabilir. Pürivak molekülü henüz tam olarak yıkılmadığından bağları arasında hâla enerji vardır. Bu yüzden pürivata kadar yakabilen canlılar yani oksijen kullanamayan canlılar 1 mol glikozdan daha az enerji elde edebilirler. Buradan çıkan sonuç şudur; Bazı canlılar, besinlerin yakılmasında okasijen kullanırlar; yani oksijenli solunum yaparlar.

Bazıları ise oksijen kullanamaz ya da yeterli oksijen bulamaz; yani oksijensiz solunum yaparlar. Oksijenli ve oksijensiz solunumları incelemeden önce bilinmesi gereken bir şey vardır ve bu hiç unutulmamalıdır. Canlılar ister oksijenli, ister oksijensiz solunum yapsın başlangıç reaksiyonları hücrenin stoplazmasında gerçekleşir ve hep aynıdır.

Kişisel araçlar