Hava Küre

Kavramlar Sözlüğü sitesinden

Git ve: kullan, ara
Hava Küre
Hava Küre


Dünyamızın etrafını halkın kullandığı dilde hava, teknik ifadede ise atmosfer adını verdiğimiz bir gaz tabakası çevirmiş bulunmaktadır. Atmosfer; yeryüzünden uzaklaştıkça azalan bir yoğunluk sırasına göre dizilmiş, yükseldikçe seyrekleşen ve nihayet feza boşluğuna intikal eden iç içe kürelerden ve katlardan meydana gelir. Fakat bu kürelerin farklılığı, isimleri ve yükseklik sınırları değişiktir.

Deniz dibinde yaşayan canlıların üzerine, suyun yaptığı basınç gibi, atmosfer denizinin derinliklerinde yaşayan biz insanlara da havanın yaptığı basınç bir hayli tesirlidir. Tahminen 1cm2'lik alana 1 kg'lık basınç yapan hava, bütün insan vücuduna 10 tonluk bir tesir yapmaktadır. Denizdeki gibi atmosferde de yukarılara çıkıldıkça basınç azalmakta, arzın çekimine bağlı olarak alçaklarda yoğunluk ve basınç artmaktadır.

Toplam havanın yarı kütlesi yerden 5 km.lik bir yükseklik içine sıkışmış halde yüzde 99'u da 40 km'lik bir kuşak içinde bulunmaktadır. Bütün havanın yerden 1000 km. yükseklik içinde bulunduğu kabul edilirse, 960 km.lik bir mesafede tüm havanın yüzde 1'i kadar bir kısmının bulunacağı söylenir ki yoğunluğun ve basıncın 40 - 50km'yi aştıktan sonra ne kadar çok azalacağı tahmin edilmektedir.

İnsanlar ve hayvanlar için gerkli olan oksijen, bitkiler için karbondioksit ve azot gazlarının oranlarının değişmesi canlı varlıkların yaşama güçlerine büyük ölçüde tesir eder. CO2 gazının azalması veya çoğalmasının, bitkilerin gelişmesi üzerinde büyük tesirleri olduğu gibi, bu gazın yüzde 50–60 oranında azalması dünya üzerindeki sıcaklığın 4–5 derece azalmasına, aynı oranda artması ise sıcaklığın 5–6 derece artmasına sebep olabilmektedir.

Dünyamızı kaplayan hava kürenin şekli, hemen hemen dünyanın şekline benzer. Bu tabakanın ekvator kısmı şişkin kutuplar kısmı ise basıktır.

Kişisel araçlar