Ekonomik Faaliyet

Kavramlar Sözlüğü sitesinden

Git ve: kullan, ara
Ekonomik Faaliyet
Ekonomik Faaliyet


Sermaye, emek ve ham maddenin birleştirilerek anlam kazanmasına ekonomik faaliyet denir.

Bireysel anlamda ekonomik faaliyet: Bir kişinin işe giderek para kazanıp hayatını bugün ve yarın sürdürebilmesi için faaliyette bulunmasıdır.
Kurumsal alanda ekonomik faaliyet: Bir kurumun sermaye, emek ve ham madde sağlayarak para kazanması, kazandırması ve üretim yapıp bunu idare etmesine denir.
Devlet anlamında ekonomik faaliyet: Devletin halkının geçimini sağlaması ve ülkesinde üretilen ürünlerin yurt içi ve dışında rahatça dolaşımına ilişkin yaptığı icraatlardır.

Kişisel araçlar