Cansız Varlıklar

Kavramlar Sözlüğü sitesinden

Git ve: kullan, ara
Cansız Varlıklar
Cansız Varlıklar


Doğma, büyüme, üreme ve ölme faaliyetlerini göstermeyen varlıklarla birlikte "tabiatı" meydana getirirler.

Cansız varlıkları teker teker sıralamak mümkün değildir. Çevremizde, günlük yaşayışımızda, dünyada, evren sisteminde bulunan güneş, ay, toprak su, bulut, ateş, madenler vb. cansız varlıkları meydana getirirler.

Bunların hiç biri, yaşama olayı içinde besin alma, doğma, yetişme, büyüme ölme gibi, hayat faaliyetlerinde bulunmazlar. Fakat her birinin, canlı varlıkların yaşamasında faydaları vardır. Denebilir ki, cansız varlıklar olmadan, canlıların olmaları, yaşamaları, ölmeleri, mümkün değildir.

Kişisel araçlar